العربیة

تماس و پیام

خانه / تماس و پیام

برای ارتباط با مرکز معارف تشیع می توانید از کانالهای زیر استفاده نمایید.

  1. ارسال ایمیل به info@alaqaed.com
  2. ارسال پیامک به سامانه 3000753535
  3. ارسال پیام از طریق Telegram و Whatsapp به شماره 00989154783508

متن خود را برای جستجو وارد نماید